Náhradné plnenie pre rok 2020.
Ušetríte a zároveň pomôžete občanom zo ZP.
Kalendáre
Reklamné
predmety

Naše produkty

Ponúkame výrobu a predaj kancelárskych potrieb, kalendárov, diárov, novoročných pozdravov, predaj a potlač reklamných predmetov a polygrafickú výrobu.

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Ponúkame výrobu a predaj kancelárskych potrieb.
Kalendáre

Kalendáre

Ponúkame výrobu a predaj kalendárov, diárov
Reklamné predmety

Reklamné predmety

Ponúkame predaj a potlač reklamných predmetov.

Zamestnávate 20 a viac osôb?

Podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z priemerného počtu zamestnancov. V prípade, že týchto zamestnancov nezamestnávate, ste povinní zaplatiť odvod štátu, alebo využiť náhradné plnenie.

Výpočet náhradného plnenia

Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok

Počeť zamestnancov so ZP, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať

Počet zamestnancov s 40 - 70 % ZŤP

Počet zamestnancov nad 70 % ZŤP

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2019

Výška náhradného plnenia pre rok 2019

© 2020 Registrovaný sociálny podnik Alfa

Search