Napíšte nám

Kyjevské námestie 358/2, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 366 440 81
IČ DPH: SK2022107945
Tatra banka Banská Bystrica
IBAN: SK56 1100 0000 0026 2222 0090

+421 48 413 85 78
+421 48 413 30 66

Obchodný register Okresného súdu 
v Banskej Bystrici číslo zložky OR 11110/5

tlaciaren-alfa.png
© 2020 Registrovaný sociálny podnik Alfa

Search