Kontakt

Budova Alfa

Adresa

Kyjevské námestie 358/2
974 04 Banská Bystrica

Spoločnosť

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
IČO: 366 440 81
IČ DPH: SK2022107945
Tatra banka Banská Bystrica
IBAN: SK56 1100 0000 0026 2222 0090

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici
číslo zložky OR 11110/5

Vedenie spoločnosti:

PaedDr. Miroslav Ďumbala
048/413 08 78
alfa@kniharstvo.sk

Personálne oddelenie:

Eva Leitmanová
048/416 24 52
kablexbb@gmail.com

Copycentrum:

Obchodné oddelenie:

Ing. Pavel Ďurčík
048/413 85 78
alfapalo@kniharstvo.sk

Igor Svitek
048/413 85 78
alfaigor@knihartsvo.sk

Oldřich Krédl
048/413 85 78
alfaoldo@kniharstvo.sk